Fondsenwerving

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleert Wilde Ganzen projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op.

Stichting Otter Fonds

De ‘Stichting Otter Fonds’ steunt het goede doel in de vorm van subsidies of anderszins in Nederland als in het buitenland. Stichting Otter Fonds is tegenwoordig de meest belangrijke donor van Perma Atlas. Groot dank aan het bestuur van Stichting Otter Fonds, met name van F.E. Gongriep, voor het vertrouwen in onze aanpak.

Triodos Foundation

Triodos Foundation wil positieve en blijvende verandering mogelijk maken. Wij geloven dat wat u koopt en waar u bankiert, spaart en investeert aanzet tot deze verandering. Maar daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er geld beschikbaar komt voor vernieuwende initiatieven, in de vorm van schenkgeld. Voor doelen die heel waardevol zijn, maar niet altijd in financiële winst uit te drukken.”

Lionsclubs Nederland

Lionsclub is een stichting van vrijwilligers die met hun verschillende clubs projecten ondersteunen. De vijf peilers van Lionsclub zijn diabetes, duurzame leefomgeving, honger/armoede, blindheid/oogziekten en kinderkanker. De clubs organiseren vele initiatieven om geld in te zamelen en een bijdrage te leveren aan bestaande projecten.

Middenoostenreizen

Middenoostenreizen organiseert reizen naar het Midden-Oosten en zijn al meer dan 20 jaar ervaring met het reizen in de regio. Ze werken veel samen met lokale contacten en partners en dragen zo bij aan de lokale economie. Voor elk geboekte reis doneert Middenoostenreizen … aan Perma Atlas.

BNN VARA