Herstel van het ecosysteem

Het voorkĆ³men van inefficiĆ«nt wegvloeien van water tijdens het regenseizoen is ons eerste aandachtspunt. Een geĆ«rodeerde berg heeft geen begroeiing meer en kan geen water meer opvangen en vasthouden. De plantengroei neemt steeds verder af, de vruchtbare bovenlaag van de aarde spoelt weg. Door dammen (gabions) in watergeulen (chaba) te bouwen en kleine kanaaltjes (swales) langs de hellingen aan te leggen kan de erosie gekeerd worden. Permacultuur technieken hebben altijd meerdere functies: de dammetjes bijvoorbeeld remmen niet alleen het water af, maar houden ook grond Ć©n water vast waardoor nieuwe begroeiing ontstaat.

Kwekerijā€¦.

Begrazingssysteemā€¦

Ecologische omstandigheden (link?):
ā€¢ Sahara halve aride klimaat met sterke berg invloeden
ā€¢ Bevriezing in de winter (-5 Ā° C) zeer hete droge zomer (40 Ā° C)
ā€¢ Extreme regenval in de winter, extreem lange en droge periodes de rest van het jaar (jaarlijkse neerslag 250 mm).
ā€¢ Rotsachtige hellingen met wind- en water erosie