Community building

Perma Atlas wil in samenwerking met lokale bewoners een zelfredzame en samenwerkende gemeenschap ontwikkelen. Maar hoe stimuleer je dat als mensen al hun energie nodig hebben om te overleven?

Om te beginnen besloot Perma Atlas daarom om de deelnemers aan ons project een vergoeding te geven zodat ze rond kunnen komen. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors. Daarnaast praatte Perma Atlas veel met de mensen en zag onderling wantrouwen: tussen generaties en sociale klassen én ook als het ging om verbetertrajecten. Bewoners waren passief en het was niet genoeg om deelnemers te trainen in permacultuurtechnieken en een inkomen te bieden.

Empowerment workshop
Door het organiseren van een Empowerment workshop wisten deelnemers de situatie in hun dorp in beeld te brengen door middel van gekleurde blokken. Ze leerden oorzaken van problemen te benoemen, en daarmee werden ook oplossingen zichtbaar. Op de laatste dag bouwden de deelnemers een opstelling met de gewenste toekomst. Dit gaf de deelnemers nieuwe energie en zelfvertrouwen waardoor ze ook andere dorpelingen vertelden over wat ze geleerd hadden.


Lees het hele artikel wat Annemieke Haanstra schreef over Perma Atlas op het Midden-Oosten platform hier.

Keerpunt 
Vanaf dat moment begonnen de bewoners langzaam maar zeker Perma Atlas te vertrouwen.
Het grootste deel van het dorp staat nu achter Perma Atlas. Mensen komen uit zichzelf naar Perma Atlas toe. Zo is het vrouwen project ontstaan en zijn er plannen om samen te werken met de basisschool in Anguelz.