Vergroenen van de berghellingen

Na afronding van de trainingen op het leer-werkterrein hebben de deelnemers gabions op de berghellingen aangelegd en boomerangs, gabions en swales op de vlaktes rondom Anguelz geplaatst. Hierdoor zijn de berghellingen en vlaktes van Anguelz weer aan het vergroenen.

Bovendien hebben de deelnemers planten uitgezet die ze hebben gestekt tijdens de trainingen op het leer-werkterrein.


Het resultaat is als volgt:

  • De hellingen, de onderliggende velden en het dorp zijn nu veel beter beschermd tegen overstromingen en aardverschuivingen.
  • Na de hevige regenval in september 2020, is niet alleen het dorp gespaard gebleven, maar zijn er ook bronnen ontstaan. Die zijn er nu nog steeds. Het water blijft de grond infiltreren.
  • Rondom de gabions en hoogtelijnen vindt weer begroeiing plaats. Dit is een teken dat het grondwater is verbeterd en de grond vruchtbaarder wordt.
  • Door de zichtbare resultaten hebben omliggende dorpen ook hun interesse getoond in het werk van Perma Atlas.


Aandacht voor overbegrazing
Omdat de traditionele manier van gereguleerde begrazing is verdwenen zijn kale en onbeplante bergen ontstaan. Het kleinvee van de bewoners graast namelijk op de hellingen en eet opkomende begroeiing op. Dit is een directe bedreiging voor het verrichtte werk. Zonder beplanting kunnen de bergen het water niet vasthouden, wat resulteert in hevige overstromingen.

Het vergroenen van de hellingen moet daarom samengaan met een andere manier van begrazing. Perma Atlas is op dit moment, samen met de inwoners, bezig met het ontwikkelen van een nieuw en duurzaam beglazingssysteem. Hierdoor kunnen planten groeien en wordt tegelijkertijd meer voedsel voor vee gecreƫerd. Voor dit project wordt op dit moment een stichting opgezet waarmee dit onderwerp onder de aandacht kan worden gebracht. De Universiteit Utrecht heeft in 2019 onderzoek naar begrazingssystemen gedaan.

Het nieuwe begrazingssysteem zal zich richten op het herstellen van de bodem door middel van het aanplanten van bepaalde grassoorten. Deze grassoorten zijn niet alleen voedzaam voor het vee, maar beschermen ook de bodem en creƫren een gunstig microklimaat voor andere plantensoorten. Daarnaast zal er worden gewerkt met rotatiebegrazing, waarbij kleine kuddes vee op bepaalde stukken grond worden gezet en vervolgens worden verplaatst naar een ander stuk grond. Zo krijgt de begroeiing de kans om zich te herstellen.
Met het ontwikkelen van dit duurzame begrazingssysteem wil Perma Atlas niet alleen de hellingen vergroenen, maar ook de lokale gemeenschap ondersteunen in het vinden van een duurzame manier van veehouderij. Zo wordt niet alleen de natuur, maar ook de lokale economie versterkt.