Ecosysteem herstellen met permacultuur technieken

Het voornaamste doel van Perma Atlas is het herstellen van het ecosysteem door middel van permacultuurtechnieken. Permacultuur biedt een raamwerk waar het belang en de waarde van traditionele duurzame tuinbouw technieken. Die mede gebaseerd zijn op oude berber tradities in de hoge atlas.

Opvangen en vasthouden van regenwater
Een geƫrodeerde berg heeft geen begroeiing meer en kan geen water meer opvangen en vasthouden. De plantengroei neemt steeds verder af, de vruchtbare bovenlaag van de aarde spoelt weg.
Door dammen (gabions) in watergeulen (chaba) te bouwen en kleine kanaaltjes (swales) langs de hellingen aan te leggen kan de erosie gekeerd worden. Permacultuur technieken hebben altijd meerdere functies: de dammetjes remmen niet alleen het water af, maar houden ook grond Ć©n water vast waardoor nieuwe begroeiing ontstaat.

De berghellingen hadden de hoogste prioriteit. Het dorp is nu beschermd tegen overstromingen. Nu is het tijd om ook het irrigatiesysteem, landbouw en moestuinen aan te pakken met behulp van de permacultuur filosofie en technieken.