Geert Havinga

“De aanpak van Perma Atlas onderscheid zich o.a. in het onderkennen dat alles met alles samenhangt. De ondersteuning van het dorp Anguelz wordt dan ook multidisciplinair gerealiseerd.
Naast en met elkaar wordt gewerkt met alle specialisaties die de actuele situaties nodig hebben: Landinrichting, biologie, ecologie, sociologie, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de dorpelingen, creatieve financiering, etc. Steeds met empathie voor lokale mogelijkheden en begrenzingen. In de praktijk gaat dat bij Perma Atlas ook nog eens heel organisch. De betrokkenheid van ieder is hoog en de resultaten zijn fantastisch. Heel fijn en dankbaar om mee te mogen werken aan een goed perspectief voor het dorp en haar bewoners.
Op basis van een jarenlange ervaring als bedrijfsadviseur en ondernemer houd ik mij in het team met name bezig met advies en werk t.a.v. bestuurlijke aangelegenheden en in voorkomende gevallen met uiteenlopende hands-on activiteiten.”