Permacultuur en oude Berber tradities

Permacultuur betekent het bedrijven van agrarische activiteit en landschapsbeheer waarbij mens en natuur beiden duurzaam profiteren.

Het gaat over werken met de natuur in plaats van tegen; de belangen dienen van boer, hoteleigenaar of gids zonder de natuur uit te putten.

Veel elementen van permacultuur zijn terug te vinden in de oude berbertradities in de Hoge Atlas.

Een geƫrodeerde berg heeft geen begroeiing meer en kan geen water meer opvangen en vasthouden. De plantengroei neemt steeds verder af, de vruchtbare bovenlaag van de aarde spoelt weg. Door dammen (gabions) in watergeulen (chaba) te bouwen en kleine kanaaltjes (swales) langs de hellingen aan te leggen kan de erosie gekeerd worden.

Werken aan een duurzame oplossing

Een initiatiefrijke groep jongeren van Anguelz organiseerde zich om de ontstane schade aan velden en huizen te repareren. Ze riepen daarvoor de hulp in van Latifa Oumlil.

Latifa is in Anguelz geboren, als kind verhuisd naar Nederland waar ze inmiddels meer dan 40 jaar woont. Met haar achtergrond als (Nederlandse) maatschappelijk werker wil ze zich inzetten voor het dorp en richtte in 2015 de stichting Perma Atlas op.

Perma Atlas stimuleert en helpt de dorpsbewoners constructief vorm te geven aan hun zelfvertrouwen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst en omgeving.

Dat betekent samenwerken en hun eigen leefgebied zodanig (her)inrichten dat het duurzaam in hun bestaan kan voorzien.