RAIN Foundation

RAIN vergroot de toegang tot water voor kwetsbare groepen (met name vrouwen en kinderen) in ontwikkelingslanden door middel van een duurzame opvang van regenwater. Ze zijn ervan overtuigt dat iedereen toegang behoort te hebben tot voldoende en veilig water. De stichting adviseert, onderzoekt en implementeert mogelijkheden tot opvang van regenwater. RAIN wordt ondersteunt door een grote groep donoren, NGOs, bedrijven, overheden en individuen.