Stichting Otter Fonds

De ‘Stichting Otter Fonds’ steunt het goede doel in de vorm van subsidies of anderszins in Nederland als in het buitenland. Stichting Otter Fonds is tegenwoordig de meest belangrijke donor van Perma Atlas. Groot dank aan het bestuur van Stichting Otter Fonds, met name van F.E. Gongriep, voor het vertrouwen in onze aanpak.