Perma Atlas deelnemers regelen drinkwater voor het dorp

Ighries aan het water gelegd

Perma Atlas deelnemers hebben zondag ochtend gezorgd voor drinkwater voor het dorp Anguelz. Alle deelnemers legden samen een kilometerslange slang aan voor de verbinding van het dorp Ighries (dorp 2 km verderop) naar de watercontainer in het dorp Anguelz. Dit lost een enorm drinkwater-tekort op in het dorp. Hoewel een deel van het dorp nog niet aangesloten is, wordt er wel naar gestreefd om alle dorpsbewoners te voorzien van schoon drinkwater. Water voor het dorp is hiermee een doorslaand succes hoewel het eigenlijk om een zijpad van de projectplannen van Perma Atlas gaat.

Aanvankelijk was de aanleg van drinkwater enorm gestagneerd, vanwege het ontbreken van voldoende financiƫle middelen om dit te aan te leggen. Door een private sponsoring van Latifa Oumlil en de gemeente, hebben de lokale deelnemers van Perma Atlas uiteindelijk het water naar het dorp kunnen leiden.

Daar de watertank lang ongebruikt is geweest moest deze eerst grondig worden gespoeld, alvorens er drinkwater kon worden opgeslagen voor het dorp.

Door het spoelwater vanuit de container te leiden naar het waterreservoir van Perma Atlas, kunnen we een deel van het Perma Atlas terrein beplanten en met de eerste testfase beginnen. Een ander deel kan in oktober geplant worden.

Uiteindelijk een win-win situatie dus. De bewoners drinkwater en Perma Atlas irrigatiewater.

Khadya Oumlil