Zien is geloven, zien is ook zelf doen

Perma atlas streeft naar een dynamische inbreng in de ontwikkeling van het dorp

Hier is al sprake van, middels gesprekken met, mobiliseren en aan het werk zetten van de jongeren (en ouderen met kennis) op de site van Perma Atlas. De ontwikkeling van het dorp staat centraler bij de lokale bevolking dan voorheen.

Inspireren van de lokale bevolking door te laten zien wat de inbreng van permacultuur teweegbrengt in het ecosysteem: een voorbeeldproject voor heel Marokko.

Door de jongeren kennis te laten maken met de permacultuur, de werkwijzen die hierbij horen en hen mee te nemen naar andere locaties waar dit al (deels) wordt toegepast (link naar Imlil? Foto?) is er al inspiratie op gang gebracht. Hier en daar worden de Permacultuur technieken al op de eigen stukken grond toegepast, zoals zij dit op de site leren. Jongeren hebben nu in het eigen dorp een irrigatiesysteem aangepast op een wijze zoals zij die, door kennis verworven via Perma Atlas, dat elders hebben gezien.

Culturen verbinden en kennis delen, wat een positieve inbreng heeft in de maatschappelijke status, middels bijvoorbeeld studentenuitwisseling.

Anguelz staat nu al op de kaart bij diverse organisaties en overheidsinstellingen als pilotproject voor de inzet van permacultuur tegen de verwoestijning, ontbossing en erosie, waarbij de mobilisatie van de lokale bevolking een grote rol speelt. De maatschappelijke status wordt langzaamaan in een positief perspectief gebracht.

Naast het bovenstaande is natuurlijk ook praktisch een boel werk verricht. Er is een begin gemaakt om de site klaar te maken voor gebruik volgens de Permacultuur. Er zijn gabions, swales en boomerangs aangebracht door de lokale jongeren in samenwerking met Radiant design. Er is inmiddels een waterreservoir voor het opvangen van regenwater gerealiseerd. We kunnen begin mei beginnen met beplanten, dankzij het spoelwater van drinkwatercontainer.

Vanuit Nederland is de werkgroep bezig met fondsen werven, de onderlinge samenwerking met de diverse jongeren en instanties aan te sturen en bij te schaven waar nodig. Momenteel zijn we bezig communicatielijnen, zowel onderling als naar buiten toe, te stroomlijnen.

Natuurlijk is dit een korte opsomming van wat er allemaal is gebeurd in de 2 jaar dat we al bezig zijn met het project Perma Atlas. Het doet zeker geen recht aan al het reeds verrichte werk door de vrijwilligers. Maar, laten wel wezen: bescheidenheid siert de mens toch?

Khadya Oumlil